KOMMUNIKATIONSSYSTEM VOYAGER

Kommunikationssytem för VN1700 Voyager (VN1700A/B).
Detta består av kjomponenter som tillåter förare och passagerare att kommunicera med varandra.
5 olika delar behövs: