HÖGEFFEKTS ALTERNATORSATS 50A

Kompakt högeffektsalternator med monteringssats. Tillåter användning av fler strömkrävande tillbehör för Mule550. Viktigt vid lågfartsanvändning av tillbehören.