HÄLPLATTOR

Ersätter ursprunglig plastkomponent, aluminium.