ACEM kampanj - Skyddsutrustning för motorcyklister

Kawasaki stödjer ACEMs kampanj att öka kännedom om skyddsutrustning för motorcyklister

Kännedom om fördelarna med att bära rätt skyddsutrustning hjälper föraren i deras val och bidrar till att hjälpa föraren att minska konsekvenserna vid en eventuell olycka. ACEM, Motorcycle Industry in Europe, har gjort en broschyr översatt till åtta språk som ger enkla riktlinjer vid val av rätt skyddsutrustning.

Kawasaki stödjer denna kampanj. Ladda ner broschyren på det språk du föredrar på www.acem.eu