Spolningsadapter

Anslutning för att spola kylsystemet