Integritetspolicy

KME INTEGRITETSPOLICY

Vi på Kawasaki Motors Europe N.V. (”KME”) vill ge dig så mycket kontroll över dina personuppgifter som möjligt. När du besöker någon av våra webbplatser kan vi komma att behöva samla in viss information från dig, såsom namn, e-postadress, IP-adress och platsinformation.
Vi meddelar dig innan vi samlar in personuppgifter på våra webbplatser. Om du väljer att ge oss de personuppgifter vi behöver – exempelvis för att korrespondera med dig för att leverera en tjänst eller en produkt som du har beställt eller tillhandahålla en prenumeration – kommer vi att berätta varför vi samlar in uppgifterna och hur vi kommer att använda dem.
KME:s webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. KME ansvarar inte för innehållet eller integritetspolicyerna på sådana andra webbplatser.
KME respekterar alla besökares integritet. Läs den här integritetspolicyn noggrant för att bättre förstå hur KME samlar in och använder de personuppgifter du lämnar till oss.
 
1. Vad omfattar denna integritetspolicy?
Den här integritetspolicyn omfattar användningen av de personuppgifter som samlas in genom eller i samband med KME:s webbplatser. Den typ av uppgifter vi samlar in inkluderar namn, adress, telefonnummer och e-postadresser.
KME ansvarar inte för andra webbplatsers integritetspolicyer eller praxis, även om du:

  1. nått tredje parts webbplats via länkar på vår webbplats, eller
  2. nått vår webbplats via länkar på tredje parts webbplats.
KME rekommenderar att du läser integritetsmeddelandena på varje webbplats du besöker och kontaktar webbplatsens ägare eller administratör om du har några frågor.
 
2. Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in på KME:s webbplatser?
KME ansvarar för de personuppgifter som samlas in på KME:s webbplatser. Det innebär att KME är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
 
3. Hur kommer mina personuppgifter att användas?
Vi kan komma att använda de personuppgifter vi samlar in på KME:s webbplatser för att fullgöra våra skyldigheter i eventuella avtal som träffats mellan dig och KME, inklusive att:
  • svara på dina förfrågningar eller önskemål
  • hantera beställningar eller ansökningar du skickat in
  • administrera eller på annat sätt fullgöra våra skyldigheter i eventuella avtal mellan oss
  • förekomma och lösa eventuella problem med varor eller tjänster som vi tillhandahåller till dig
Om du i förväg medgivit det kan KME när som helst komma att använda de uppgifter du lämnat i syfte att:
  1. utföra marknadsundersökningar och spåra försäljningsdata.
  2. informera dig om våra produkter och tjänster, vilket kan inkludera att kontakta dig per telefon eller lämna dina personuppgifter till KME:s närstående bolag som kan vara belägna utanför EES (i enlighet med de restriktioner som gäller överföring av personuppgifter utanför EES) så att de kan tillhandahålla information som kan vara av intresse för dig.
  3. skapa produkter eller tjänster som uppfyller dina behov, varför KME från tid till annan kan be dig att delta i en av våra undersökningar.
Om du vill att KME slutar att använda dina uppgifter för ett eller flera av dessa syften kan du när som helst meddela oss detta genom att skicka e-post till privacy@kawasaki.eu. KME kommer då att upphöra att använda dina uppgifter för sådana syften så snart det rimligen är möjligt.
 
4. Kommer mina uppgifter att överföras till tredje part?
Som en del av de produkter och tjänster vi erbjuder dig via våra webbplatser kan de personuppgifter du lämnar till oss behöva överföras till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan till exempel ske om någon av våra tjänsteleverantörer eller någon av våra servrar från tid till annan är belägen i ett land utanför EES.
Eftersom KME är en del av koncernen Kawasaki Heavy Industries kan vi behöva överföra dina uppgifter till huvudkontoret eller något dotterbolag som är beläget utanför EES. Om vi har för avsikt att överföra dina uppgifter utanför EES på detta sätt kommer KME att vidta åtgärder för att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. KME överför endast dina personuppgifter om det finns rättslig grund för det, till exempel om du givit KME ditt uttryckliga medgivande eller om en sådan överföring krävs för att fullgöra ett avtal.
Med undantag för vad som anges i denna integritetspolicy kommer KME inte att lämna ut några identifierbara uppgifter utan ditt tillstånd, såvida inte KME har juridisk rätt eller är juridiskt skyldig att göra det (till exempel för att uppfylla en juridisk skyldighet i syfte att förhindra bedrägeri eller annat brott) eller om KME anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att skydda dina eller någon annan persons grundläggande intressen.
 
5. Använder KME cookies?
KME kan komma att lagra viss information (så kallade cookies) på din dator när du besöker våra webbplatser. KME kan läsa dessa cookies i informationssyfte när du besöker våra webbplatser vid ett senare tillfälle. Den typ av information som KME samlar in när du godkänner cookies är specifik för din dator och inkluderar IP-adress, åtkomstdatum och åtkomsttid, vilka delar av webbplatsen du besökte och om de webbsidor du begärde kunde levereras.
Vi använder information från cookies för att få mer kunskap om hur vår webbplats används och försäkra oss om att webbplatsen fungerar optimalt. Det gör vi för att kunna förbättra de webbsidor vi erbjuder dig och ge dig en innovativ och bättre onlineupplevelse.
 
6. Vilka rättigheter har jag angående de personuppgifter jag lämnat till KME?
I enlighet med dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter vad gäller användningen av dina personuppgifter. KME respekterar dina rättigheter och gör sitt yttersta för att värna dem. Läs mer om dina rättigheter på: https://www.eugdpr.org
 
7. När ändras denna integritetspolicy?
KME kan när som helst komma att ändra denna integritetspolicy. Vid betydande ändringar som påverkar hur KME behandlar dina personuppgifter kommer vi att meddela detta på denna sida och ge dig möjlighet att anpassa dina inställningar om du så önskar. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar vår integritetspolicy.
 
8. Vem kontaktar jag vid frågor eller klagomål?
Om du har frågor, kommentarer, begäranden eller klagomål som rör denna integritetspolicy eller användningen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta KME på info@kawasaki.se eller privacy@kawasaki.eu.