Rotor (svänghjul)

För att ändra motorkaraktären. (Inertia)