HINSON KOPPLINGSCENTRUM/TRYCKPLATTA

Används av alla stora fabriksteams förare och förbättrar kopplingens prestanda, värmeavledning och hållbarhet.