KYLVÄTSKELOCK

Kylvätskelock för högt/högre tryck medger högre drifttryck.