AVGASEXPANSIONSKAMMARE

Ger ökad kraft på låga varvtal vilket ger nybörjare bättre kontroll. Minskar toppfarten något.