SIDOSPOILERS

Transparent sidospoilerkit för att förbättra vindskyddet.