Användarvillkor

Introduktion

Välkommen till Kawasaki Sveriges webbplats, som ägs och drivs av Kawasaki Motors Europe N.V. Följande användarvillkor gäller när du besöker webbplatsen, och du bör därför läsa dem noggrant innan du fortsätter. Med ”denna webbplats” avses i dessa användarvillkor Kawasaki Motors Europe N.V.:s webbportal, som tillhandahåller länkar till andra webbplatser som tillhör Kawasaki Motors Europe N.V. och dess närstående bolag. På andra webbplatser som tillhör Kawasaki Motors Europe N.V. och dess närstående bolag gäller eventuellt andra villkor som skiljer sig från dessa användarvillkor. Kontrollera därför varje webbplats du besöker och förutsätt inte att dessa användarvillkor gäller alla webbplatser som tillhör Kawasaki Motors Europe N.V.
(Gå upp)

Regler och villkor

Denna webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser (som inte ägs och/eller drivs av Kawasaki Motors Europe N.V.). När du klickar på sådana länkar kan den externa webbplatsen öppnas i helskärmsläge (använd då webbläsarens bakåtknapp för att återvända till denna webbplats) eller i en ram på denna webbplats (använd då ramens navigationsknappar för att återvända till denna webbplats). Att en extern webbplats visas i en ram på denna webbplats är endast för att underlätta navigering tillbaka till denna webbplats, och ska inte tolkas som att vi på något sätt tar ansvar för sådan extern webbplats, även om den skulle ägas och drivas av ett annat Kawasaki-bolag. Länkar tillhandahålls för att hjälpa dig att snabbt och enkelt hitta relevanta webbplatser, tjänster och/eller produkter som kan vara av intresse. Det är ditt ansvar att avgöra om de tjänster och/eller produkter som eventuellt erbjuds via sådana webbplatser är lämpliga för dina syften. Kawasaki Motors Europe N.V. ansvarar inte för sådana webbplatsers innehåll, ägare eller driftansvariga eller för några varor eller tjänster de erbjuder, och vi förbinds inte av några villkor och accepterar inget ansvar vad gäller ovanstående (inklusive anspråk som uppstår ur yrkande att innehållet på externa webbplatser som denna webbplats länkar till bryter mot tredje parts immaterialrätt).
All information och alla råd som erbjuds som en del av denna webbplats är allmänna till sin natur, varför du inte ska förlita dig på dem för att fatta beslut. Kawasaki Motors Europe N.V. gör sitt yttersta för att säkerställa att all information som tillhandahålls på denna webbplats är korrekt vid publicering, men kan inte garantera att varje uppgift är korrekt. Kawasaki Motors Europe N.V. tar inget ansvar för eventuella handlingar som utförs som ett resultat av att du förlitar dig på sådan information eller sådana råd, eller för någon skada som uppstår som en följd av sådana handlingar. Allt material på Kawasaki Motors Europe N.V. webbplatser tillhandahålls uteslutande i informationssyfte och indikerar inte på något sätt framtida resultat. Materialet ska inte användas som råd i juridiska eller andra specifika frågor. Kawasaki Motors Europe N.V. avsäger sig uttryckligen allt ansvar gentemot personer och varje följd av varje handling som utförts eller underlåtits att utföras helt eller delvis i förlitan på hela eller delar av innehållet på Kawasaki Motors Europe N.V. webbplatser.

När du kör är du en ambassadör för den bransch i vilken våra produkter syns och används. Tänk därför på att agera därefter:
* Respektera alla trafikregler och visa respekt för andra.
* Bär alltid hjälm och skyddskläder.
* Följ ägarmanualens instruktioner och rekommenderade serviceintervall.
* Kör aldrig när du druckit alkohol.

Denna webbplats kan visa handlingar som utförs av professionella förare under kontrollerade förhållanden. Utför aldrig någon handling som är potentiellt farlig.

De uppgifter som anges är avsedda att på ett rättvisande sätt beskriva våra produkter och deras prestanda, men gäller inte nödvändigtvis för alla modeller.

Produkternas specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Utrustning och tillgängliga färger kan skilja sig mellan olika marknader.
(Gå upp)

Regler och villkor

Varumärken och upphovsrätt

Denna webbplats innehåller material, inklusive text, fotografier, filmer, PDF-filer och andra ljud och bilder, som skyddas av upphovsrätt och/eller annan immaterialrätt. Varje upphovsrätt och annan immaterialrätt ägs av Kawasaki Motors Europe N.V. eller har licensierats av dess ägare i syfte att kunna användas som en del av denna webbplats.
Denna webbplats innehåller också varumärken. Alla varumärken som används på denna webbplats tillhör Kawasaki Motors Europe N.V. eller Kawasaki Heavy Industries, Ltd, eller har licensierats av dess ägare i syfte att kunna användas på denna webbplats.

Du får:
- besöka varje del av webbplatsen.
- skriva ut en kopia av en eller flera sidor för eget personligt bruk.
Du får inte:
- kopiera (varken på papper, till hårddisk, genom nedladdning eller på något annat sätt), distribuera (inklusive distribuera kopior), sända ut, ändra, på något sätt manipulera eller på annat sätt använda något material på denna webbplats förutom så som anges ovan under ”Du får”. Dessa restriktioner omfattar varje del av materialet på denna webbplats.
- avlägsna upphovsrättsmärken, varumärken eller varje annat rättighetsmärke från något material som kopierats eller skrivits ut från webbplatsen.
- länka till denna webbplats utan att i förväg erhålla vårt skriftliga uttryckliga medgivande.

Om du vill tillhandahålla en hypertextlänk eller annan länk till denna webbplats ska du skicka en förfrågan via e-post till: webmaster@kawasaki-europe.com med följande uppgifter:
- URL-adressen till varje webbsida från vilken du önskar länka till denna webbplats
- URL-adressen till varje webbsida på denna webbplats som du önskar länka till

Vi kommer därefter att överväga din förfrågan. Vi fattar vårt beslut efter eget gottfinnande och har ingen skyldighet att godkänna din förfrågan.

Ändringar av dessa villkor

Kawasaki Motors Europe N.V. kan när som helst komma att ändra ovan nämnda villkor och ansvarsfriskrivningar. Genom att besöka denna webbplats godkänner du att förbindas av för stunden gällande villkor och ansvarsfriskrivningar, och därför rekommenderar vi att du kontrollerar dem varje gång du besöker webbplatsen.

Ändringar av webbplatsen och webbplatsens drift

Kawasaki Motors Europe N.V. kan när som helst komma att ändra denna webbplats format och innehåll.
Kawasaki Motors Europe N.V. kan komma att stänga denna webbplats för support eller underhåll, för att uppdatera innehållet eller av andra orsaker.
Kawasaki Motors Europe N.V. förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande avsluta åtkomsten till denna webbplats.

Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa villkor lyder under och ska tolkas i enlighet med nederländsk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor eller denna webbplats, i eller utanför avtal eller på annan grund, ska lösas i nederländsk domstol.
(Gå upp)