Cookies Information & Inställningar

Vad är en cookie?

När du besöker en webbplats för första gången laddar din webbläsare ner en liten textfil (den så kallade cookien) som lagrar dina internetinställningar. När du besöker denna webbplats igen genom att använda samma enhet kommer de lagrade kakorna att använda den lagrade informationen och se till att besökaren känns igen. Om du accepterar våra cookies kommer vi att samla in information om din enhet, t.ex. din IP-adress, datum och tid då datorn besöker webbplatsen och vilka delar av vår webbplats som du tittar på. För användningen av de flesta cookies behöver vi ditt samtycke i förväg, som du kan undanhålla eller återkalla när som helst. Du kommer fortfarande att kunna besöka vår webbplats, men du kommer bara att se de delar och funktioner på webbplatsen som inte är beroende av cookies för vilka ditt samtycke behövs.

Vilka cookies använder vi?

Vi använder cookies för att erbjuda innehåll som är av intresse för dig och för att se till att dina preferenser och inställningar används vid varje upprepat besök på vår webbplats. Cookies hjälper oss också att upprätthålla och förbättra funktionaliteten och användningen av vår webbplats och din upplevelse. Baserat på funktionerna och syftena med cookies kan vi urskilja fyra kategorier av cookies: (1) strikt nödvändiga cookies, (2) funktionella cookies, (3) prestandacookies och (4) marknadsföringscookies.

1) Absolut nödvändiga cookies

Dessa är de nödvändiga cookies som säkerställer att du kan använda webbplatsens grundläggande funktionalitet. Dessa cookies lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. Som ett exempel används dessa cookies när du öppnar cykelkonfiguratorn och ser till att en upplösning tillämpas som matchar din internetanslutning, eller för att komma ihåg tidigare åtgärder (t.ex. inmatad text och fordonskonfigurationer) när du återvänder till en sida under samma session. Eftersom dessa cookies är nödvändiga behövs inte ditt samtycke till användningen av sådana cookies. Behandlingen av denna information är tekniskt nödvändig för att du ska kunna använda vår webbplats. Den rättsliga grunden för användningen av sådana absolut nödvändiga cookies och behandlingen är fullgörandet av avtalet (artikel 6.1 b i GDPR) och/eller berättigat intresse (artikel 6.1 f i GDPR).

Namn på cookie: APS.NET_SessionId
Beskrivning: Denna cookie placeras av Kawasakis webbplats för att identifiera användarnas session på servern
Varaktighet: Session

2) Rättslig grund för andra cookies

För alla andra cookies som listas nedan krävs ditt samtycke i förväg för att använda sådana cookies. Om du inte ger ett sådant samtycke eller återkallar ett sådant samtycke vid ett senare tillfälle kommer du endast att kunna komma åt och använda de funktioner på webbplatsen som inte är beroende av sådana cookies. Vissa delar av vår webbplats där innehåll från tredje part används (och där cookies från tredje part kan installeras) kommer inte att vara tillgängliga för att säkerställa att sådana cookies inte installeras. Du kan när som helst ge ditt samtycke om du vill besöka dessa delar av vår webbplats vid ett senare tillfälle. Om du inte samtycker till någon form av cookies kan du också använda de konfigurationsalternativ som din webbläsare erbjuder. Vår webbplats kanske inte kan känna igen dessa konfigurationsalternativ.

Den rättsliga grunden för de cookies som anges nedan är ditt samtycke, artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan det återkallades.

3) Funktionella cookies

Dessa cookies sparar information som du lämnar på webbplatsen (som namn, adress och plats) för att specificera och anpassa de funktioner som webbplatsen erbjuder. Om du till exempel anger din nuvarande plats kommer webbplatsen att visa dig återförsäljaren i närheten och spara denna information till ditt nästa besök på webbplatsen. Dessa cookies samlar in anonym information och kan inte spåra din användning av andra webbplatser.

Namn på cookie kawasakiCookieFunctionality
Beskrivning Denna cookie placeras av Kawasakis webbplats för att tillåta vissa webbplatsfunktioner
Varaktighet Ihärdig
 
Namn på cookie kawasakiCookieLayerAgree
Beskrivning Denna cookie placeras av Kawasakis webbplats för att läsa om cookies kan placeras
Varaktighet Ihärdig

4) Prestanda-cookies

Prestandacookies är inte absolut nödvändiga, men samlar in information om hur webbplatsen används. Dessa cookies gör det möjligt att fylla i formulär i förväg och lagra språkinställningar. Utan ditt samtycke skulle du behöva fylla i formulär och bekräfta sådana inställningar varje gång du byter sida. Dessa cookies försöker undvika identifiering av besökaren men används endast för att förbättra användarupplevelsen och webbplatsens allmänna prestanda.

Webbplatsen innehåller också integrerat innehåll från tredje part, varav cykelkonfiguratorn är ett exempel. Dessa tredje parter kan använda sina cookies på webbplatsen för att samla in information om ditt besök i cykelkonfiguratorn, med förbehåll för ditt samtycke.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, LLC., som använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Informationen som genereras av cookien om din användning av våra webbplatser kan överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att mäta din aktivitet på våra webbplatser, för att sammanställa statistiska rapporter om den övergripande interaktionsaktiviteten för innehåll för oss och tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktiviteten och internetanvändningen på våra webbplatser.

Du kan lära dig mer om deras integritetspolicy och hur du väljer bort deras analyscookies genom att klicka på följande länk: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Namn på cookie third party kawasakiCookieAnalysis
Beskrivning Denna cookie placeras av Kawasakis webbplats för att möjliggöra statistiktjänsterna, om några,
Varaktighet Ihärdig


5) Cookies för marknadsföring

Dessa cookies säkerställer att du ser de annonser och den information som är relevant för dig, baserat på ditt surfbeteende. För att se till att du inte upprepade gånger bombarderas med samma annonser begränsar cookies också exponeringen för vissa annonser och kan mäta effektiviteten av en kampanj. Cookies lagrar information om ditt besök på en webbplats och kan dela denna information med potentiella annonsörer på webbplatsen. Omvänt kan dessa andra organisationer tillhandahålla information om webbplatsens funktionalitet, som är kopplad till förbättringen av kampanjinriktning och annonsering.

Denna webbplats använder Adobe Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6, Riverwalk Drive, Citywest Business Campus, Cooldown Commons, Dublin 24, D24 DCW0, Irland. Webbanalys är insamling och utvärdering av data om webbplatsbesökarnas beteende. Detta gör det möjligt för oss att förbättra användarvägledningen och personaliseringen av vår webbplats genom att analysera användarflödena på vår webbplats. Adobe använder de data och den information som erhålls bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter åt oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats. Du kan välja bort att din anonymiserade webbhistorik på våra webbplatser eller i våra applikationer registreras av analyscookies. Du kan läsa mer om Adobes sekretesspolicy och hur du väljer bort deras analyscookies genom att klicka på följande länk: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Namn på cookie kawasakiCookieThirdParty
Beskrivning Denna cookie placeras av Kawasakis webbplats för att möjliggöra tredje parts tjänster om sådana finns
Varaktighet Ihärdig
 
Namn på cookie s_ecid
Beskrivning Denna tredjepartscookie används av Adobe för analyser som används av Kawasaki i samband med Adobe Experience Cloud. Syftet med denna cookie är att tillåta beständig ID-spårning och används som referens-ID om AMCV-cookien har upphört att gälla
Varaktighet 24 månader, om den inte tas bort tidigare
 
Namn på cookie AMCV_###@AdobeOrg
Beskrivning Denna tredjepartscookie används av Adobe för analyser som används av Kawasaki i samband med Adobe Experience Cloud. Denna cookie används för att tilldela ett unikt besökar-ID till besökaren, där ### relaterar till en slumpmässig teckensträng, till exempel AMCV_1FD6776A524453CC0A490D44% 40AdobeOrg.
Varaktighet 24 månader, om den inte tas bort tidigare
 
Namn på cookie s_cc
Beskrivning Denna tredjepartscookie används av Adobe för analyser som används av Kawasaki i samband med Adobe Experience Cloud. Den här cookien används för att verifiera om cookies är tillåtna och behövs för att Adobe Analytics ska fungera korrekt
Varaktighet Upphör att gälla när webbläsaren (sessionen) stängs
  
Namn på cookie s_sq
Beskrivning Denna tredjepartscookie används av Adobe för analyser som används av Kawasaki i samband med Adobe Experience Cloud. Denna cookie används för att lagra om ClickMap-funktionen är aktiverad för den aktuella webbplatsen
Varaktighet Upphör att gälla när webbläsaren (sessionen) stängs
 
Namn på cookie s_vi
Beskrivning Denna tredjepartscookie används av Adobe för analyser som används av Kawasaki i samband med Adobe Experience Cloud. Denna cookie används för att lagra tid och datum för det unika besökar-ID:t
Varaktighet 24 månader, om den inte tas bort tidigare
 
Namn på cookie s_fid   
Beskrivning Denna tredjepartscookie används av Adobe för analyser som används av Kawasaki i samband med Adobe Experience Cloud. Den här cookien används för att lagra ett unikt och anonymt besökar-ID, datum och tid, och behövs för att Adobe Analytics ska fungera korrekt
Varaktighet 24 månader, om den inte tas bort tidigare

Nästan alla webbläsare gör det möjligt att verifiera vilka cookies som finns på användarnas personliga hårddiskar, blockera alla cookies eller få ett meddelande varje gång en cookie installeras. I vissa fall kan dock underlåtenhet att installera en cookie leda till att det inte är möjligt att använda vissa delar av webbplatsen. För mer information om hur du hanterar cookies kan du hänvisa till följande länk: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
 
Nedan följer de metoder som erbjuds av de primära webbläsarna som gör det möjligt för användarna att uttrycka sina alternativ när det gäller användningen av cookies: