back to model

Kawasaki
Technologi Motorutveckling

Ända sedan vår första motorcykelmotor 1950, har Kawasaki kontinuerligt skapat nya tekniker i våra högpresterande motorer. Idag är våra modeller fyllda med många Kawasaki tekniska funktioner som har utvecklats under vår långa historia.

Electronic Throttle Valves

Elektroniskt spjällhus möjliggör för ECU att leverera ideal mängd och bränsle och luft till motorn.

Kawasaki’s fully electronic throttle actuation system enables the ECU to control the volume of both the fuel (via fuel injectors) and the air (via throttle valves) delivered to the engine.  Ideal fuel injection and throttle valve position results in smooth, natural engine response and the ideal engine output.  The system also makes a significant contribution to reduced emissions. 
Electronic throttle valves also enable more precise control of electronic engine management systems like S-KTRC and KTRC, and allow the implementation of electronic systems like KLCM, Kawasaki Engine Brake Control, and Cruise Control.