Kawasaki
Technologi Motorutveckling

Ända sedan vår första motorcykelmotor 1950, har Kawasaki kontinuerligt skapat nya tekniker i våra högpresterande motorer. Idag är våra modeller fyllda med många Kawasaki tekniska funktioner som har utvecklats under vår långa historia.

KCMF - Kawasaki Cornering Management Function

KCMF (Kawasaki Cornering Management Function) övervakar motor- och chassiparametrar för säkrare kurvtagning.

KCMF övervakar parametrar från motor och chassi vid kurvtagning - från ingången, genom apex och till utgång ur kurvan - modulerar bromskraften för att underlätta en smidig övergång från acceleration till bromsning och tillbaka igen, och för att hjälpa föraren att hålla sin linje genom kurvan.

KCMF övervakar följande system (i förekommande fall):
- KTRC (inklusive traction, wheelie and sliding control)
- KLCM
- KIBS (inklusive pitching kontroll)
- Kawasaki Engine Brake Control