Kawasaki
Technologi Motorutveckling

Ända sedan vår första motorcykelmotor 1950, har Kawasaki kontinuerligt skapat nya tekniker i våra högpresterande motorer. Idag är våra modeller fyllda med många Kawasaki tekniska funktioner som har utvecklats under vår långa historia.

KEBC

KEBC (Kawasaki Engine Brake Control) allows riders to select their preferred amount of engine braking.

Engine braking can be used advantageously to help a bike decelerate, but not all riders prefer strong engine braking.  With KEBC, riders are able to select the amount of engine braking they prefer.  When KEBC is activated, the engine braking effect is reduced, providing less interference when riding on the circuit.