Kawasaki
Technologi Motorutveckling

Ända sedan vår första motorcykelmotor 1950, har Kawasaki kontinuerligt skapat nya tekniker i våra högpresterande motorer. Idag är våra modeller fyllda med många Kawasaki tekniska funktioner som har utvecklats under vår långa historia.

KLCM - Kawasaki Launch Control Mode

KLCM (Kawasaki Launch Control Mode) optimerar accelerationen vid start genom att elektroniskt hantera motoreffekt för att förhindra hjulspinn.

Designed to assist riders by optimising acceleration from a stop, KLCM electronically manages engine output to prevent wheelspin when moving off.  Riders can choose from three modes, each offering a progressively greater level of intrusion.  Each mode allows the rider to leave from a stop with the throttle held wide open.  With the clutch lever pulled in and the system activated, engine speed is limited to a determined speed while the rider holds the throttle open. Once the rider releases the clutch lever to engage the clutch, engine speed is allowed to increase, but power is regulated to prevent wheelspin and help keep the front wheel on the ground.  (In Mode 1, the least intrusive, the front wheel may lift a little.)  The system disengages automatically at 150 km/h or when the rider shifts into 3rd gear.