back to model

Kawasaki
Technologi Motorutveckling

Ända sedan vår första motorcykelmotor 1950, har Kawasaki kontinuerligt skapat nya tekniker i våra högpresterande motorer. Idag är våra modeller fyllda med många Kawasaki tekniska funktioner som har utvecklats under vår långa historia.

KQS - Kawasaki Quick Shifter

KQS (Kawasaki Quick Shifter) möjliggör kopplingsfri uppväxling (vissa modeller även nerväxling).

Utvecklad för att hjälpa förare att maximera sin acceleration på banan genom att möjliggöra upp- och nerväxling utan koppling med fullt gaspådrag. KQS upptäcker att växelspaken har aktiverats och skickar en signal till ECU att strypa antändningen så att nästa växel kan läggas i utan att använda koppling. Beroende på ECU inställningar (eller till och med när race kit ECU används) kan även nedväxling utan koppling möjliggöras.