back to model

Kawasaki
Technologi Motorutveckling

Ända sedan vår första motorcykelmotor 1950, har Kawasaki kontinuerligt skapat nya tekniker i våra högpresterande motorer. Idag är våra modeller fyllda med många Kawasaki tekniska funktioner som har utvecklats under vår långa historia.

Kawasaki Engine Brake Control

Kawasaki Engine Brake Control möjliggör för förare att ställa in motorbromsens effekt efter eget önskemål

The Kawasaki Engine Brake Control system ger möjlighet för förare att ställa in hur mycket motorbroms de föredrar. När systemet är aktiverat är motorbromsning reducerat vilket skapar mindre störning vid körning på bana.