back to model

Kawasaki
Technologi Motorutveckling

Ända sedan vår första motorcykelmotor 1950, har Kawasaki kontinuerligt skapat nya tekniker i våra högpresterande motorer. Idag är våra modeller fyllda med många Kawasaki tekniska funktioner som har utvecklats under vår långa historia.

Koppla med telefonen

Smarttelefonskoppling förbättrar din körupplevelse ytterligare genom att möjliggöra trådlös koppling till din motorcykel.

Clever technology enables riders to connect to their motorcycle wirelessly.  Using the smartphone application “RIDEOLOGY THE APP,” a number of instrument functions can be accessed, contributing to an enhanced motorcycling experience.  Vehicle information (such as the odometer, fuel gauge, maintenance schedule, etc) can be viewed on the smartphone.  Riding logs (varies by model, but may include GPS route, gear position, rpm, and other information) can be viewed on the smartphone.  When connected, telephone (call, mail) notices are displayed on the instrument panel.  Riders can also make changes to their motorcycle’s instrument display settings (preferred units, clock and date setting, etc) via the smartphone.  And on certain models, it is even possible to check and adjust vehicle settings (such as Rider Mode, electronic rider support features, and payload settings) using the smartphone.

Smart teknologi tillåter förare att koppla sig till sin motorcykel trådlöst. Genom att använda appen "Rideology the APP" får du åtkomst till ett flertal funktioner, vilket ytterligare förbättrar din upplevelse. Fordonsinformation så som odometer, bränslemätare, serviceschema etc, kan kollas genom din smarttelefon. Körlogg kan beroende på modell inkludera din GPS rutt, växel, varvtal etc.. När smarttelefonen är kopplad visas telefonnotiser så som samtal och mail på fordonets instrumentpanel. Förare kan också göra ändringar på instrumenteringen genom appen. På vissa modeller kan du till och med ändra fordonsinställningar så som körläge och förarhjälpsystem.