Kawasaki
Technologi Motorutveckling

Ända sedan vår första motorcykelmotor 1950, har Kawasaki kontinuerligt skapat nya tekniker i våra högpresterande motorer. Idag är våra modeller fyllda med många Kawasaki tekniska funktioner som har utvecklats under vår långa historia.

WALK Mode with Reverse

This convenient mode assists with manoeuvring in a parking lot. When engaged, opening the throttle moves the bike forward at walking speed. Closing the throttle past the “zero” point moves the bike in reverse.